មជ្ឈមណ្ឌលចែកចាយនិងជួញដូរទំនិញអន្តរជាតិ

គម្រោងមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មថ្រាយអ៊ឹមTCCគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលដោះដូរទំនិញអន្តរជាតិ ដែលមានសកម្មភាពអាជីវកម្មធំៗចំនួន១០ និងមានផលិតផលជាង១លានប្រភេទ។ រួមមានមជ្ឈមណ្ឌលកម្សាន្តអន្តរជាតិ, វិថីអាហារអន្តរជាតិ, ផាប់ស្ទ្រីតអន្តរជាតិ, ឆាកសម្តែង, សារមន្ទីរ, តិចណូឡូជី, វិថីតារា, កន្លែងកម្សាន្តសម្រាប់ក្មេង, សណ្ឋាគារ, ខុនដូ, ការិយាល័យ, ផ្លូវដើរអន្តរជាតិ, និងវិថីសិល្បៈ។

ចំណុចចំណាប់អារម្មណ៍
សសរស្តម្ភនៃការគាំទ្រ

គម្រោងTCCមានសេវាកម្ម ៤ + ១​ រួមមាន TCCគ្រប់គ្រងអចលនវត្ថុ, TCCនៃការជួល, TCCការដោះដូរពាណិជ្ជកម្ម និងTCCនៃការបង្កើតទីផ្សារ រួមមានទាំងការិយាល័យលក់TCCផងដែរ។

ផែនការជាន់